home
Hoeveel plaats heeft mijn paard nodig in de trailer?
Om te bepalen of je paard voldoende plaats heeft, om comfortabel te staan en te bewegen, hangt het af van een aantal factoren, waaronder leeftijd en grootte. Je kan de plaats die je paard nodig heeft dus best subjectief bekijken, maar ook de wetgeving heeft daar richtlijnen voor. De richtlijnen door de wetgever bepaalt zijn zelfs bindend en streng: je mag 10% afwijken van de staanplaats voor paarden, maar niet meer! Volgens de wetgever moet je de volgende plaats voorzien aan paarden in een trailer: BREEDTE en LENGTE van de staanplaats in een trailer Volwassen paarden 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) (met een min staanbreedte van 70cm) Jonge paarden (6-24 maanden) (voor transporten tot 48 uur) 1,2 m2 (0,6 × 2 m) (min staanbreedte van 60cm) Jonge paarden (6-24 maanden) (voor transporten van meer dan 48 uur) 2,4 m2 (1,2 × 2m), (min staanbreedte 1m2) Pony's (kleiner dan 144 cm) 1 m2 (0,6 × 1,8 m) Min staan breedte 60cm Veulens (0-6 maanden) 1,4 m2 (1 × 1,4 m) Min staanbreedte 1m40 Let op: Om een merrie en haar veulen te vervoeren moet je dus, in theorie, een min staanbreedte hebben van 70 + 140 cm = 2m10. --> Veel tweepaardstrailers zijn amper 150cm breed en dus niet reglementair.
HOOGTE van de staanplaats in een trailer
Mbt tot de hoogte van de trailer is er iets opmerkelijks aan de hand in deze verordering dd 22/12/2004: “De inwendige hoogte van het compartiment dient ten minste 75 cm hoger te zijn dan de schofthoogte van het grootste dier.”
Aangezien de meeste trailers 2m tot 2m40 binnenruimte hebben, wil dat zeggen, dat je slechts paarden tot resp 125cm, en 1m65 mag vervoeren!
Is dat haalbaar?
Met betrekking tot de stabreedte vereisten, zullen de meeste trailers nog voldoen aan de eisen door de verordering vooropgesteld. Maar wat betreft de hoogte van de trailer... Merendeel van de mensen vervoert paarden van ongeveer 1m65, een normaal rijpaard, in een te lage trailer! Onze ervaring is zelf ook dat paarden groter dan 1m70 stokhoogte te veel hinder ondervinden, en eigenlijk niet meer in een trailer vervoerd zouden mogen worden.
Onze ervaring voegt eveneens toe dat de stabreedte die min bepaald is, echt wel minimum is. 70cm voor een volwassen paard is echt niet veel. Zelf hanteren wij liever een stabreedte van min 75 cm (vanuit comfort van het paard gezien), maar technisch is dat vaak niet mogelijk omdat de meeste trailers niet zo breed zijn.
Andere belangrijke bepalingen: * Niet-afgerichte eenhoevigen mogen niet in groepen van meer dan vier dieren worden vervoerd. * Laadbruggen mogen voor varkens, kalveren en paarden niet steiler zijn dan 20 graden. * Wanneer de hellingsgraad meer dan 10 graden is, moet de laadbrug voorzien zijn van een systeem, bijv. dwarslatten, waardoor de dieren gemakkelijk en zonder risico of problemen het voertuig in en uit kunnen lopen. * Hefplatforms en verdiepingen moeten voorzien zijn van veiligheidshekken die voorkomen dat dieren er tijdens het laden of lossen af vallen of ontsnappen. * Het is verboden: a) de dieren te slaan of te schoppen; b) op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam op zodanige wijze druk uit te oefenen dat het de dieren onnodige pijn of onnodig lijden berokkent; c) de dieren met mechanische middelen in een hangende positie te houden; d) de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hun onnodige pijn of onnodig lijden berokkent; e) prikstokken of andere puntige voorwerpen te gebruiken; f) opzettelijk dieren te hinderen die gedreven of geleid worden door een gedeelte waar doorstroming nodig is
Bron: VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97