home

Tussenschot of niet?

Paarden zijn viervoeters. Het gewicht wordt verdeeld over vier voeten.
De voorhand draagt iets meer gewicht dan de achterhand door het zwaartepunt dat iets naar voren ligt ten opzicht van het midden van het paard.

Toen we pas gestart waren met de paardentaxi hadden we een houten trailer mét tussenschot.

Helaas moesten we toen nog soms eens naar huis zonder paard, omdat het paard dat we moesten vervoeren helaas niet in de trailer wilde.

We merkten twee dingen op bij die ervaringen met verschillende paarden: ze gingen bijna allemaal diagonaal op de laadklep staan, stonden dan niet recht voor de stand, en leken zichzelf moeilijk te kunnen draaien tot ze re recht voor stonden. Ze leken het allemaal niet goed te begrijpen en kregen angst. Uiteindelijk probeerden ze nog een keer en nog een keer maar àls het paard dan al op de laadklep ging, stopte die altijd voor het tussenschot.

Als de begeleider dan het paard vroeg om naar links of rechts in de stand te stappen, ging het paard vaak eerst achteruit.
De reden hiervoor is nochtans logisch: vlak voor zich en onder zich hebben paarden een blinde vlek. Ze zien dus niets vlak voor zich en niets vlak onder de neus. En wat is daar juist zo belangrijk om wel te zien? Inderdaad, het begin van het tussenschot en de helling van de laadklep. Paarden ging dus vaak achteruit merkten we op, maar als de begeleider dan niet begon te trekken aan het touw gebeurde het wel eens dat het paard onmiddellijk weer naar voren kwam. Soms zelfs ook direct de stand in. Een van de redenen dus om je paard, als die even achteruit van de klep stapt, niet te gaan tegenhouden door te gaan trekken. Paard trekt tegen, doet hierbij hoofd in de lucht en ziet klep en ingang (tussenschot) nog steeds niet.

Het tussenschot...

Paarden stoten dus letterlijk op het tussenschot bij het laden.
Je voel het zelf ook als je een paard laadt dat niet gewend is om in een tweepaardstrailer met tussenschot te gaan: het tussenschot staat wat in de weg.

Maar waarom dan een tussenschot?

Het meest aangehaald argument om een tussenschot te gebruiken in een tweepaardstrailer, terwijl er maar 1 paard vervoerd wordt, is omdat het paard zich zou omdraaien in de trailer.

Dat gevaar (die kans is klein en te behelpen) weegt niet op tegen alle nadelen van het tussenschot.

Hoe omdraaien voorkomen?

In de eerste plaats moet je je afvragen waarom een paard zich wilt omdraaien. Het antwoord daar op is: omdat het paard tijdens de rit vertragingen en versnellingen beter kan opvangen door de achterhand.

Met de auto en een trailer erachter remmen we veel harder dan we kunnen optrekken. Een plots rood licht, een voetganger die nog snel wilt oversteken, voorrang van rechts die je te laat opmerkt, een verkeersdrempel waarvoor je moet remmen, het zijn allemaal plotse manoeuvres. Het weer versnellen na het rood licht, na dat de voetganger overgestoken is, na de verkeersdrempel etc gaat veel trager dan we hebben moeten remmen. Dus onthoud: het remmen gaat sneller dan het versnellen.

Wat gebeurt er als we remmen met de auto en trailer?

Het paard in de trailer ziet het remmen niet aankomen dus staat op zijn vier benen, het gewicht netjes verdeeld zodat hij in evenwicht blijft;

Plots gaat de combinatie op de rem. Het zwaartepunt van het paard wordt naar voren geslingerd en het moet die flinke beweging opvangen met zijn voorbenen. Dat kan het paard niet opvangen door zijn voorbenen naar voren te zetten, daarvoor is het te laat. Hij moet zijn zwaartepunt naar achteren krijgen. Het paard vangt die beweging dus slechts minimaal op door de hals naar boven te brengen. Maar dat is helaas te weinig om het evenwicht te houden en daarom valt het paard dan bij het plots remmen van de combinatie tegen de voorstang. Als de combinatie dan weer versnelt, terwijl het paard nog tegen de stang aanhangt en het evenwicht nog niet hersteld is, moet het paard plots het omgekeerde doen: de versnelling, dus beweging naar achteren, weer opvangen.

De voorbenen lijken wel stijve stokken, de achterbenen een accordeon.

De achterbenen kunnen veel beter dan de voorbenen gewichtsverplaatsing opvangen door "door de benen te gaan".

Paarden staan daarom eigen liever omgekeerd, tegen de rijrichting in.

Als de combinatie op de remmen gaat kan het paard die achterwaartse beweging opvangen door de achterbenen te buigen. Als de combinatie weer versnelt, zal het paard weer een voorwaartse beweging/gewichtsverplaatsing moeten opvangen maar omdat de combinatie veel trager optrekt dat remt, is dit niet zo'n grote last voor het paard.

Conclusie: paarden staat beter tegen de rijrichting in, en zal zich dan de behoefte niet meer hebben om zich om te draaien.


Maar... staan ze dàn zoals ze zouden staan moesten wij, mensen, niet tussenkomen en beslissen hoe paarden in een trailer horen te staan?

Het antwoord is helaas: neen, nog niet.

Uit ondervinding kunnen we het volgende vertellen, en het geldt voor alle pony's die we al vervoerd hebben!

Wij vervoeren kleine pony's, die zich kunnen omdraaien in de trailer als we het tussenschot maximaal openzetten, steeds los.

Sommige eigenaars vinden dat maar een gek idee, maar de pony's vertonen veel minder stress en staan veel rustiger op de trailer dan wanneer ze vast staan.

Dat komt onder andere omdat ze zich kunnen draaien en staan hoe ze zelf verkiezen.

Hooi kunnen ze van de grond eten (die trouwens na elke rit ontsmet en gereinigd wordt) en de lage hoofdhouding zorgt dan eveneens voor een beter evenwicht en rustgevend hormoon wordt aangemaakt.


ALLE pony's (zonder uitzondering!) die los vervoerd worden draaien zich in de trailer om, ofwel tegen de rijrichting in, maar vaak een klein beetje schuin.

Niet helemaal diagonaal maar ook niet helemaal recht.


Elk paard is links-of rechtsgebogen zoals elke mens ook een voorkeur heeft bij het opstappen van een trap (let maar eens op, je neemt altijd de zelfde voet eerst op de trede) en links-of rechtshandig is.

Een paard dat linksgebogen is en tegen de rijrichting staat zal iets meer naar links gebogen staan, en bij rechtsgebogen paarden andersom.

Bovendien kunnen paarden die een beetje schuin staan de zijwaartse bewegingen in de bochten beter controleren door het evenwicht te herstellen door het lichaam naar links of rechts te dragen.

In een filmpje dat we maakten tijdens een vervoer waarbij we een pony los laten staan zie je wat ik bedoel:

https://youtu.be/YLF18PHaq-0

 

De pony in het filmpje kiest zelf hoe hij wilt staan.

Conclusie: beter niet met de rijrichting mee vervoeren, tegen de rijrichting is beter maar niet ideaal. Ideaal is ietwat diagonaal maar ook weer niet helemaal diagonaal!


Dus wat moeten we nu doen om het vervoer voor onze paarden zo aangenaam mogelijk te maken?


Het paard moet ietwat diagonaal kunnen staan in de trailer.

Dé eerste reden om het tussenschot uit de trailer te laten dus!


Maar er is nog een belangrijke reden.

Paarden moeten hun achterbenen wijd kunnen zetten om gewichtsverplaatsing maximaal op te kunnen vangen.


Sommige tussenschoten bestaan uit hout of aluminium tot op de grond van de trailer en laten het paard niet toe om de benen wijd te zetten.

Deze soort van tussenschoten moeten absoluut uit de trailer gehaald worden als er maar 1 paard vervoerd wordt.


Andere tussenschoten hebben rubberen flappen die los hangen onderaan. Die flappen laten, meer dan houten tussenschoten, toe dat het paard de achterbenen kan spreiden; maar onvoldoende.

Deze tussenschotten zijn aanvaardbaar maar niet ideaal.


Welke tussenschoten zijn dan wel goed?

Helaas: geen enkele.

Geen enkel tussenschot laat genoeg ruimte voor het paard om te achterbenen goed te kunnen spreiden én het paard toe te laten ietwat schuin te gaan staan.

Behalve de tussenschoten die je schuin kan zetten, maar dan kan jet het tussenschot er beter gewoon uithalen. Als je zo'n tussenschot schuin zet, langs welke kant zet je ze dan schuin? Links of rechts? Het paard wilt misschien net in de andere richting schuin staan dan dat jij toegelaten hebt.


Dus?

Tussenschot er uit!


Nog een reden om het tussenschot er uit te laten is het "hangsyndroom".


Paarden die links en rechts een steun hebben (wand langs de ene kant, tussenschot langs de andere kant) gaan leunen tegen de wand en het tussenschot. De reden daarvoor is al beschreven: omdat het paard zelf het evenwicht niet kan houden, doordat het de benen niet wijd kan zetten en niet schuin kan staan. Het paard gaat dan tegen de steunen links en rechts aanleunen en krijgt het gevoel dat het zijn eigen evenwicht zelf niet meer kan houden. Het paard kan daarop stress krijgen tijdens de rit en het trailertransport als onaangenaam ervaren (en de volgende keer misschien niet zo graag meer die trailer op willen).


Laat het tussenschot weg en het paard zal zelf de voor hem beste houding zoeken en tijdens de rit aanpassen.

Maar paarden rijden graag tegen de rijrichting in dus zullen ze zich proberen om te draaien als ze los staan. Paarden die rustig zijn zullen merken dat ze niet kunnen draaien en toch blijven staan maar er zullen net zo veel paarden zijn die zich in een reflex willen draaien en vast komen te zitten. Wij zelf hebben het met de paardentaxi nog nooit meegemaakt maar het schijnt vaak voor te komen. Zet daarom je paard, die je zonder tussenschot vervoert, niet los als het niet voldoende plaats heeft om volledig te draaien maar zet het paard vast met een halstertouw een de daarvoor voorziene ringen.

Zorg daarbij wel dat je het paard niet te kort vastzet; het hoofd en de hals moeten kunnen zijwaarts en op en neer kunnen bewegen.


De hals van het paard en het gewicht van het hoofd aan de hals, bewaren mee het evenwicht van de het paard. Door de hals van links naar rechts te draaien, en naar omhoog en omlaag te brengen, herstelt het paard het verloren evenwicht.


Conclusie:

Laat het tussenschot uit de trailer als je 1 paard vervoert met een 2paardstrailer.

Zet je paard vast met een halstertouw maar let er op dat het hoofd vrij kan bewegen