home


Rijbewijs, verzekering, etc

 

Paarden vervoeren doe je niet zomaar, zonder nadenken.

Ooit zei iemand tegen ons: “paardenvervoer is een vak apart”.

En zo is het ook. Wat het trailerladen betreft, hebben we al een andere reactie gekregen: “het is een gave”.

Dan moeten we aan de praktische kant van het paardenvervoer ook een naam geven. Misschien: “het is een noodzaak”?


In 2014 namen we als actor uit de praktijk van het paardenvervoer deel aan de trefdag voor de hippische ondernemer, rond paardentransport, georganiseerd door Flanders Horse Expo.

Het panel bestaande uit Jan De Boitselier (Vlaams paardenloket), Karlien De Paepe (FOD Volksgezondheid en Dierenwelzijn), Carl De Braeckeleer (DLV) en Eva Saegerman (Paardentaxi Happy Horse) liett volgende presentaties de revue passeren:

Transport in de paardenhouderij: witte of rode diesel tanken, wat mag? Welke rijbewijzen en attesten heb ik nodig? Wat is (beperkt) commercieel vervoer en wanneer is dit op mij van toepassing? Aan welke technische voorschriften moet de trailer voldoen en hoe controleer ik dat? Aan welke dierenwelzijnsregels moet ik voldoen tijdens het transport? Wanneer heb ik een tachograaf nodig? …

Aansprakelijkheden bij transport: wie is er in eerste instantie aansprakelijk bij transport en het laden van de paarden op de trailer? Wat moet ik doen wanneer er iets misloopt? Welke soorten aansprakelijkheden zijn er?

Verzekeringen bij transport: hoe moet ik mij verzekeren bij transport van paarden? Welke verzekeringen zijn verplicht en welke zijn gewenst? Kan ik deze in één pakket meenemen met de algemene verzekeringen van mijn paardenhouderij?

Na de presentaties kon het publiek aan het panel vragen stellen rond deze onderwerpen. Uit deze vragen konden we vaststellen dat heel veel mensen de bomen door het bos niet meer zien rond verplichtingen rond paardenvervoer.


Omdat deze website zich concentreert op het paardenvervoer voor de “gewone mens” en internationaal commercieel vervoer niet behandelt wordt, kunnen we het overzicht beknopt maar wel volledig houden.

Om het eenvoudig te stellen: als je paarden vervoert moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

De auto waarmee je rijdt moet gekeurd, verzekerd en technisch reglementair in orde zijn.

De trailer die getrokken wordt, moet eveneens gekeurd, verzekerd en technisch reglementair in orde zijn.

Doe je bovendien commercieel transport, dan heb je nog een aantal bijkomende administratieve en technische vereisten.

Dan heb je nog de paarden die reglementair vervoerd moeten worden (chip, gezonheidscertificaat).

Tenslotte en zeker niet te vergeten moet ook de chauffeur zich houden aan de verkeerswetgeving, zoals over het juiste rijbewijs bezitten.