home

Rijbewijs

Een belangrijke vereiste bij het vervoeren van paarden is het in het bezit zijn van het juiste rijbewijs.

Omdat er heel wat misverstanden rond welk rijbewijs je moet hebben voor welke combinatie zetten we hier alles eens op een rijtje.

De laatste jaren zijn de paardencamionettes zeer in trek. Tot 3500kg mtm volstaat rijbewijs B om met deze paardencamionettes te rijden. Een paardencamionette is zowel voor chauffeur als voor paard comfortabel om mee te rijden. Daarom worden ze de laatste jaren vaak gebruikt voor het transport van paarden.

Het verhaal is anders als een chauffeur met een paardentrailer (aanhangwagen) paarden vervoert.

In sommige gevallen volstaat rijbewijs B om met een trailer te rijden, maar meestal is rijbewijs BE vereist. Toch begrijpen nog steeds een heleboel mensen deze materie verkeerd.


Laat ons daarom voor eens en altijd duidelijk omschrijven wat de wetgever bedoelt.


Een begrip dat vaak misbegrepen wordt, en de voeding is voor het fout interpreteren van de wetgeving en het dus in overtreding gaan er van, is het begrip MTM.

MTM staat voor Maximaal Toegelaten Massa.

MTM is het totale gewicht dat het voertuig mag wegen in beladen toestand.

MTM is eigenlijk de optelling van het gewicht van de wagen (tarra) en het laadverogen.

Bv Een wagen heeft een MTM van 2.3 ton, of 2300 kg. De wagen weegt leeg 1500 kg. Dan mag de wagen nog 800kg geladen worden (hou ook rekening met de bandstof, accessoires, passagiers, …).

Met rijbewijs B mag je met voertuigen rijden tot max 3500 kg MTM.

Zo is dat ook met een sleep. Zolang de MTM van het trekkend voertuig + de MTM van de trailer minder is dan 3500kg, mag je met die sleep op de baan onder rijbewijs B.


Juist hier worden de meeste fouten gemaakt.

Nog steeds denken veel mensen dat het de MBT (massa beladen toestand) is waarmee je de optelsom moet maken.

Men maakt dan een foute berekening en denkt reglementair rond te rijden met een tweepaardstrailer onder rijbewijs B.


Een vraagstuk om het voor eens en altijd duidelijk te maken:

Stel:

De MTM van je wagen is 2.3 ton.

Leeg weegt je wagen 1.5 ton maar er rijden 2 passagiers mee van 100kg (dus 200kg), een zadel van 10kg en een zak voer van 20kg.

Je trailer heeft een MTM van 2000kg. Leeg weegt je trailer 800kg.

Je wilt een miniatuurpaardje van 100kg vervoeren met je wagen en je trailer.

Je hebt enkel rijbewijs B.

Mag dat?


Veel mensen zouden helaas “JA, want ik zit onder 3500kg” antwoorden.

Als dat ook jouw antwoord is dan heb je wellicht het gewicht in beladen toestand gebruikt om de berekening te maken.

Wellicht heb je het volgende gedacht:

wagen weegt 1500 + 200 + 10 + 20 = 1730kg.

Trailer weegt 800 + 100 = 900 kg.

Samen is dat slechts 2630 kg en dus minder dan 3500 kg.


MAAR dit is dus de meest gemaakte fout!

Eigenlijk is het heel eenvoudig.

Kijk op de technische fiche van je wagen en noteer de MTM van je wagen.

In dit voorbeeld is dat 2300kg.

Kijk dan op de technische fiche van je trailer en noteer de MTM.

In dit voorbeeld is dat 2000kg.

Tel deze MTM bij elkaar op: 4300 kg.

Jammer! Je mag NIET onder rijbewijs B rijden met deze combinatie.


Onthou dit: er bestaat GEEN ENKELE 2paardstrailer die je mag trekken onder rijbewijs B!


Waarom niet?

De MTM van de trailer moet kleiner zijn dan de MTM van het trekkend voertuig.

Een paard, volwassen, weegt gemiddeld 650 kg. 2 paarden wegen gemiddeld dus 1300 kg. De lichtste 2paardstrailer op de markt weegt 800kg. De MTM van een tweepaardstrailer zal dus altijd 2000kg zijn of hoger. En als de MTM van het trekkend voertuig hoger moet zijn, moet die dus min 2001kg zijn en dan zijn beide MTM opgeteld, 4001kg.

Meer dan 3500 kg dus.


Wat kan je wel doen als je een 2paardstrailer hebt met een MTM van 2000kg maar je wilt er enkel kleine ponys mee vervoeren, onder rijbewijs B?


Je kan de aanhangwagen herinschrijven en de MTM laten verlagen naar bv 1200kg.

Dat kan eenvoudig door op de het formulier “aanvraag tot inschrijving” een bepaalde code te laten noteren in het vak X. Daarmee verklaar je je akkoord dat je de trailer enkel gaat gebruiken tot max 1200kg MTM.


In bovenstaand voorbeeld zal het dan mogelijk zijn om 2 pony's van 200kg te vervoeren in de 2paardstrailer onder rijbewijs B. De MTM van de wagen blijft namelijk 2.3 ton, de MTM van de trailer is 1.2 ton, dus minder dan 3.5 ton. Omdat de trailer zelf nog steeds 800kg weegt en de MTM 1200kg is, mag je nog 400kg laden met de trailer. Dus 2 flinke miniatuurpaarden.


Vanzodra je dus een tweepaardstrailer gaat trekken, moet je zelf de rekenoefening niet eens maken. Je zal rijbewijs BE nodig hebben.