home

Commercieel transport

Commercieel of niet commercieel transport?
Veel paardeneigenaren zien door het bos de bomen niet meer.

Maar eigenlijk is het vrij gemakkelijk om niet-commercieel en commercieel transport van elkaar te onderscheiden.

We vatten hieronder samen wat voor u toepasbaar is.

We beperken ons hier tot kort transport (di max. 8u), binnen de Benelux!

Al naargelang een transport van commerciële of niet-commerciële aard is, gelden er specifieke verplichtingen.

De Benelux-landen hebben een overeenkomst gesloten over wat als commercieel en wat als niet-commercieel vervoer wordt beschouwd.

Opgelet: Buiten de Benelux volgt men deze opdeling niet. Licht u daarom zeer goed in als u paarden door andere landen vervoert.

Niet commercieel transport

Niet-commercieel transport is vervoer van eigen dieren dat niet kadert in een commerciële activiteit.
Het vervoermiddel, zoals de paardentrailer of paardencamionette waarmee u het paardentransport doet, hoeft niet in uw eigendom te zijn.

Het transport blijft niet-commercieel indien naast de eigen dieren, de lege plaatsen op een voertuig verder opgevuld worden met paarden van anderen, zonder dat deze anderen daarvoor moeten betalen.

Ook transport van paarden als vriendendienst zonder dat er eigen paarden worden vervoerd wordt als niet-commercieel beschouwd op voorwaarde dat de eigenaar van de paarden het transport begeleidt.

(Red Paardentaxi: * OPGELET! We hebben deze info nagevraagd bij de wegpolitie.
Vriendendienst bestaat niet voor de wet! Dus wanneer een paard vervoerd wordt door een vervoerder, dan volstaat het niet om aan de wegpolitie, bij controle, te melden dat je het vervoer gratis doet voor een vriend.
Gratis en vriendendienst bestaat dus niet voor de wet. De agent zal dan zijn "gezond verstand" gebruiken en inschatten of dit vervoer eenmalig is en inderdaad een "vriendendienst" of dat er vermoeden is dat deze vervoerder toch meer vervoer doet dan die ene, zogezegd, uitzonderlijke keer. Zelfs het ontvangen van 10 euro voor het verbruik van diesel, is een economische activiteit, en verplicht de vervoerder tot een vervoersvergunning.)

Vervoer in het kader van recreatie, hobby of sport

van en naar wedstrijden

van en naar prijskampen

van en naar maneges

Opgelet!

In vele Europese lidstaten wordt transport van en naar internationale wedstrijden aanzien als commercieel transport waardoor toch de voor commercieel transport voorgeschreven documenten verplicht zijn. Spijtig genoeg is er momenteel nog geen overzicht van de situatie in de verschillende lidstaten.

Vervoer in kader van de bedrijfsvoering

van en naar de weide of tussen stallen

van en naar dierenklinieken

vervoer van politiepaarden


Commercieel transport

Ieder vervoer waarvoor de vervoerder betaald wordt, onafgezien van het feit of er enkel paarden van derden vervoerd worden, of dat paarden van derden samen met eigen dieren vervoerd worden.

Elk vervoer van paarden in kader van een landbouwactiviteit:

naar het slachthuis

van en naar een veemarkt

van en naar een paardenmesterij

van en naar een paardenbeslag, vb. paardenmelkerij

paarden ingezet voor de arbeid (vb. bosbouw)


Elk vervoer van paarden in kader van een commerciële activiteit:

rondreizende paardenshow


Vervoer van in beslag genomen dieren