home

Verzekering

Verzekeringen bij transport: hoe moet ik mij verzekeren bij transport van paarden? Welke verzekeringen zijn verplicht en welke zijn gewenst?


Laat ons beginnen bij de
verplichte verzekering bij het transport van paarden.

Zowel het trekkende voertuig als de paardentrailer moeten verzekerd worden voor burgerlijke aansprakelijkheid. Maar wat is dat eigenlijk “BA”? Burgerlijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid tegenover derden. Als je in het verkeer schade veroorzaakt aan derden moet die schade vergoed worden. Die wil je niet van je eigen rekening betalen. Daarom is de verzekering BA verplicht, omdat het de schade dekt van de tegenpartij.

De premie die je betaalt voor de BA verzekering hangt van een aantal factoren af, waaronder de leeftijd van de chauffeur, waar je woont, type voertuig, fiskale pk, etc.

Moet je trailer dan ook een aparte verzekering BA hebben?

Ja en nee. Je trailer is een aanhangwagen en wordt dus geacht aan een voertuig te hangen.

De paardentrailer wordt dus altijd mee verzekerd met het trekkend voertuig.

Er is geen aparte verzekering nodig maar je betaalt wel een extra premie als je een paardentrailer mee verzekert. Informeer je goed bij verschillende maatschappijen want de premies kunnen bij de ene maatschappij dubbel zo duur zijn als bij een andere maatschappij.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is de enige verzekering die bij wet verplicht is, omdat het de schade van anderen dekt als u die veroorzaakt heeft.

Niet verplichte verzekeringen

Wil je ook je voertuig, trailer en paard verzekeren, zodat schade aan een van deze vergoed wordt door de verzekering dan kan dat ook. Je kan je zelf verzekeren voor pech aan je wagen, of voor rechtsbijstand, hetgeen wel aangeraden wordt door de meeste verzekeraars en vaak samen met de verzekering BA genomen wordt.

We hebben de keuze om onze wagen en/of trailer extra te verzekeren, namelijk voor eigen schade of schade die je anders zelf had moeten betalen.

Dergelijke extra verzekering heet een “omnium” verzekering. De meeste verzekeraars maken nog eens een onderscheid tussen een full-omium of volledige omnium en een beperkte of kleine omnium. De premie die je extra betaalt hangt erg af van verzekeraar tot verzekeraar. Een omnium verzekering is beperkt in tijd. Sommige verzekeraars beperken de leeftijd van de auto tot 3 jaar, anderen tot 5 jaar. Als je je aanhangwagen ook mee wilt verzekeren bij de omnium kan dat bij sommige maatschappijen ook. Goedkope premie is niet altijd het enige dat telt. Sommige verzekeraars vragen dan wel een hogere premie maar je moet geen of weinig vrijstelling betalen bij een schadegeval. Bij andere maatschappijen die ogenschijnlijk goedkope dekkingen aanbieden betaal je tot 1000 euro vrijstelling bij een schadegeval.
Informeer je goed bij diverse maatschappijen!

Trailer: opgelet, je trailer valt onder de dekking burgerijke aansprakelijkheid van het trekkend voertuig voor zover zij aan de trailer hangt!Staat je trailer los op straat dan is die niet verzekerd voor BA. Welke gevolgen kan dit hebben? Als iemand tegen je trailer aanrijdt dan heeft dat geen gevolgen, want de verzekering van de tegenpartij dekt die schade. Het verhaal is anders wanneer jouw trailer schade veroorzaakt. Stilstaand kan dat echter wanneer je bv niet reglementair geparkeerd staat op de openbare weg en wanneer er dat een ongeval veroorzaakt. Bv Trailer staat op hoek van de straat, auto ziet andere auto van rechts niet komen en verleent daarom geen voorrang van rechts. Jouw trailer is de veroorzaker en jij zal de schade moeten betalen aan beide auto’s, terwijl de trailer op dat moment niet verzekerd is. Voel je de nattigheid al? Let hier dus heel erg mee op!

Een ander voorbeeld: trailerhandrem begeeft het en rolt tegen een voorbijrijdend voertuig.

In Nederland kan je je trailer wel apart verzekeren!
www.uwpaardverzekeren.nl biedt de onderstaande oplossing hiervoor: Paardentrailer verzekering

Om uw paard goed en veilig te vervoeren hebt u een trailer aangeschaft. Toch kan er van alles gebeuren met uw trailer. Niet alleen kunt u zelf of een ander de trailer beschadigen, ook uw eigen paard kan behoorlijke schade toebrengen aan het vervoermiddel.

Een belangrijke reden dus om uw aanschaf goed te verzekeren. Dat kan met de Equine Risk Paardentrailerverzekering. Op die manier kunt u ontspannen en goed verzekerd met uw paard op pad. Wij kunnen u hiervoor diverse producten leveren van verschillende verzekeraars.

Wat is verzekerd

U kunt een keuze maken uit de onderstaande dekkingsvormen:

Brand

Uw paardentrailer is dan verzekerd tegen brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag.

Brand-Diefstal

Als bovenstaande dekking maar dan aangevuld met een dekking tegen diefstal, vermissing en verduistering.

Casco

Als bovenstaande dekking, maar dan aangevuld met een dekking tegen elk ander van buiten komend onheil, waaronder zaken zoals stormschade, botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg raken.

Daarnaast is ook de schade toegebracht door uw eigen paard meeverzekerd.

Uitgebreide Casco (inclusief eigen gebrek)

Deze dekking is alleen mogelijk voor nieuwe paardentrailers.

Als bovenstaande dekking, maar dan aangevuld met een dekking waarbij ook het eigen gebrek is meeverzekerd.

Schadevergoeding

De schadevergoeding bedraagt het bedrag aan herstelkosten en bij onherstelbare beschadiging of diefstal wordt er afhankelijk van het gekozen product gekozen voor nieuwwaarde, nieuwwaarde met vaste afschrijving of dagwaarde. Zie hiervoor de onderstaande voorwaarden of kijk in bovengenoemde productinformatie.

Ook het eigen risico is per gekozen product anders.

Premie

Gezien de vele mogelijkheden en berekeningen afhankelijk van het bouwjaar van uw paardentrailer, verwijzen wij u voor de premies naar de bovengenoemde productinformatie.

Sommige premies worden berekend over de nieuwwaarde en andere premies over aanschafwaarde.

Verzekering pechverhelping

Als je met je paarden op de baan bent wil je liever geen panne. Een goed onderhoudsplan is al een eerste stap. Voorkom veel ellende door geregeld je voertuig en trailer na te laten kijken. Zowel je wagen als je paardentrailer zullen jaarlijks naar de keuring moeten. Maar de keuring is niet het moment waarop je moet wachten om na te gaan of alles nog ok is aan je trailer! Laat niet na om je trailer vaak na te laten kijken als je daar zelf geen kennis van hebt. Bv op de trailer moeten de vetnippels (voor remolie) af en toe bijgesloten worden.

Maar onderhoud en regelmatig nazicht voorkomt helaas niet alle leed. Er kan vanalles misgaan met wagen en of trailer waardoor je plots ergens in panne staat. Je wilt natuurlijk het liefst zo snel mogelijk weer verder kunnen rijden.

Wat je kan doen is een verzekering voor pechverhelping nemen. Diverse verzekeraars bieden zo een verzekering aan. Binnen het half uur a 1 u kan je weer verder rijden nadat de pechverhelpingsdienst ter plaatse is gekomen om je te depanneren. Meestal heb je de keuze tussen een verzekering voor enkel Belgie, Benelux of Europa. Premies hangen weer sterk af van bij welke maatschappij je je aansluit. Je hoeft je verzekering voor pech helemaal niet bij je eigen verzekeringsmaatschappij voor burgerlijke aansprakelijkheid van je wagen te nemen. Vergelijk opnieuw en maak je keuze.

Verzekering rechtsbijstand

Als je een verzekering BA afsluit bij een verzekeringsmaatschappij zal je de vraag gesteld worden of je je ook wilt verzekeren voor rechtsbijstand.Een rechtsbijstand is nuttig. Bij een ongeval of schadegeval is er soms diskussie over wie in fout is. Maatschappijen gaan in de eerste plaats onderling uitzoeken wie in fout is en een besluit daar in nemen. Maar het kan gebeuren dat de verkeerssituatie helemaal niet duidelijk was of dat getuigen tegenspreken. In dat geval zal de rechtbank zich moeten uitspreken over wie in fout is en heb je dus een advocaat of rechtsbijstand nodig.Voor een kleine meerprijs kan je die afsluiten bovenop de verzekering BA. Maar …

Het is verstandiger om een neutrale verzekeraar te kiezen.
D.A.S. is zo een neutrale verzekeraar.

D.A.S. heeft geen rechtstreekse banden met andere verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor heeft D.A.S. een volledig zelfstandig en autonoom beheer. Deze autonomie en zelfstandigheid is een sterke troef.
Zo beschermt D.A.S. de klant tegen alle mogelijke belangenconflicten.

Je paard verzekeren

Schade die je paard veroorzaakt, kan groot zijn! Maar ook je paard kan schade oplopen.
Voor beide risico’s kan je je verzekeren.

Schade veroorzaakt door je paard.

Elke schade die je paard veroorzaakt moet jij vergoeden aan de tegenpartij. Dat kan vanalles zijn: je paard trapt tegen een auto, je paard staat op de teen van een voorbijganger, je paard breekt uit de wei en ploegt de moestuin van de buren om, etc.

Die kosten kunnen zeer hoog oplopen. Om te vermijden dat je je spaarboek moet leeghalen omdat je paard schade veroorzaakt, kan je je verzekeren voor schade aan derden, ook wel de ‘familiale verzekering’ genoemd. Maar opgelet! De meeste polissen sluiten paarden uit als huisdier! Lees de algemene voorwaarden van de polis goed na! Soms is schade door bv boerderijdieren tot een max schofthoogte van 1m50 wel gedekt, voor zo ver je niet meer dan 2 van deze dieren hebt! In de meeste gevallen voldoet de familiale verzekering niet en zal je een bijkomende verzekering of premie moeten betalen.

Schade aan je paard verzekeren

Bij Equinerisk, uwpaardverzekeren.nl, catharina de buyl, en NV Degeest paardenverzekeringen, kan je je paard laten verzekeren tegen schade.

Een goed verzekeringspakket biedt waarborgen als dood en diefstal, hospitalisatie en medische kosten.

Meestal wordt bij dood en diefstal de totale waarde van je paard terugbetaald. Dit betekent dat de verzekering voor de volle 100% tussenkomt in geval van noodslachting, een aanrijding, botsing of draadverwonding, op hol slaan en uitbreken uit de stal of weide, brand, blikseminslag en elektrocutie, vergiftiging, verdrinking, ongeval, plotse ziekte, kwaadwilligheid van derden, castratie bij één- of tweejarige hengsten met normaal ontwikkelde geslachtsdelen en transport (verzekering dooddekking).

Paarden die intensief gebruikt worden voor de fok of de topsport kan je bijkomend verzekeren (uitgebreide ziektekosten) voor blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval, ziekte of kreupelheden en blijvende onvruchtbaarheid door een ongeval en/of ziekte.

De tussenkomst van een dergelijke verzekering is steeds beperkt tot de verzekerde waarde. Dit betekent ook dat de kostprijs van de verzekering afhankelijk is van de waarde van je paard.

De verzekering zal het paard keuren door een paardeninspecteur.