home

Trailer-karakters

De problemen die rond trailerladen ontstaan, bestaat bij elk ras van paarden. Zowel de koudbloeden, de warmbloeden en de volbloeden kunnen problemen ontwikkelen bij het trailerladen. Al merken we wel dat hoe meer “bloed” het paard heeft, hoe nerveuzer die zijn en hoe explosiever de angsten en uiting er van. Koudbloeden reageren trager maar als ze het opgeven dan zijn ze ook moeilijker te motiveren (moeilijker wilt NIET zeggen dat ze niet te motiveren zijn, je moet als trainer even de juiste knopjes vinden en de juiste dingen doen op het juiste moment).

Koudbloeden reageren trager maar ze leren sneller, al moet ik hier even opletten wat ik schrijf. Een paard dat sneller leert is niet perse slimmer dan een paard dat meer tijd nodig heeft om te leren. Tenslotte, wat is “leren”? Als leren gelijk is aan zich bewust worden van de schakel actie-reactie (of prikkel-respnse) dan leren paarden even snel, koud-of warmbloeden. Warmbloeden lijken vaak eerst te doen, en dan te denken. Koudbloeden lijken eerst te denken dan te doen. Koudbloeden kunnen daarom “dom” overkomen omdat ze daar wat staan “te staan” (zo lijkt het, maar eigenlijk zijn ze flink aan het nadenken, overpijnzen). Warmbloeden reageren soms direct op een miniscule prikkel. Hun responsreactie is dan zo snel dat we rap concluderen: wat een slim paard, hij heeft het al door of weet al hoe te ontsnappen. Wat is dus een slim paard. De doener of de denker? En wat als de doener alleen maar doet en weinig denkt? En wat als de denken alleen maar nadenkt en niets doet? Geen van beide paarden zullen we kunnen laden als ze het laden niet gewend zijn. We hebben een evenwicht nodig van beide gedragingen.

Paardeneigenaren zijn, als het op trailerladen aankomt, soms te voorzichtig. Ze gaan er van uit dat zij moeten nadenken in de plaats van hun paard. Ze hebben de indruk dat hun paard vooral doet en weinig nadenkt over waar hij zijn voeten moet zetten, hoe hoog, wat hij dan moet doen, waar zijn hoofd moet zijn etc.

De vraag is nog maar: denkt een paard daar eigenlijk wel over na? Is nadenken uberhaupt wel dé weg naar die stap op de klep? Misschien kunnen paarden beter even proberen, doen, ipv nadenken. Nadenken in die zin zou impliceren dat paarden kunnen anticiperen op wat er gaat komen na een reactie. Maar als ze nog nooit of weinig in zo een situatie terechtgekomen zijn, hoe kunnen ze zich dan “voorstellen” wat er gaat komen?

Paarden reageren, laat ons daar eens over zijn. Maar op wat reageren paarden? Een reactie ergens op, wordt voorafgegaan door een prikkel. Die reactie of response kan aangeleerd zijn of van nature (instinctief) aanwezig en veroorzaakt door bv een reflex.

Een plotse beweging, bijvoorbeeld, kan er toe lijden dat paarden gaan lopen. Ze vluchten, omdat ze vluchtdieren zijn en dit zo in hun instinct voorzien wordt. Adrenaline schiet dan de lucht in en zorgt voor een directe actie: vluchten. Paarden hebben dat niet geleerd, ze moeten daar niet over nadenken. Sinds ze geboren zijn is deze reactiemogelijkheid aanwezig bij paarden.

Hoe paarden op een laadklep moeten stappen zit helaas niet voorgeprogrammeerd. Dat moeten ze leren. En we kunnen en moeten hen daar bij helpen.

Niet omdat ze “dom” zijn, en zelf niet kunnen leren hoe ze dat moeten doen, maar om hen te motiveren om het allemaal uit te proberen.

Zonder motivatie gaan paarden de laadklep niet “uitproberen”. Waarom zouden ze? Geen van de primaire behoeften van paarden wordt gelinkt aan een trailer: geen voedsel, geen water, geen sociale contacten, …

We zullen de paarden moeten motiveren, associaties leren laten leggen, ze helpen bij het leren van nieuw gedrag, ondersteunen van nieuwe indrukken.

Om te begrijpen hoé paarden leren, of dat nu tijdens trailerlaad-training is, of een voorbereiding op een sprong, of tijdens schriktraining en grondwerk, élk paard, elk ras, elke leeftijd, elk geslacht, elk dier en mens, leert op een zelfde manier: een combinatie van operant conditioneren.
Het proces van prikkel en respons.

Het is absoluut noodzakelijk om eerst te snappen hoé het paard leert vooraleer we kunnen starten met het paard iets, zoals het trailerladen, te leren.