home

Vergunningen

Paardentaxi Happy Horse is een professionele vervoerder van paarden.

(Red Paardentaxi: * OPGELET! We hebben deze info nagevraagd bij de wegpolitie.
Vriendendienst bestaat niet voor de wet! Dus wanneer een paard vervoerd wordt door een vervoerder, dan volstaat het niet om aan de wegpolitie, bij controle, te melden dat je het vervoer gratis doet voor een vriend. 
Gratis en vriendendienst bestaat dus niet voor de wet. De agent zal dan zijn "gezond verstand" gebruiken en inschatten of dit vervoer eenmalig is en inderdaad een "vriendendienst" of dat er vermoeden is dat deze vervoerder toch meer vervoer doet dan die ene, zogezegd, uitzonderlijke keer. Zelfs het ontvangen van 10 euro voor het verbruik van diesel, is een economische activiteit, en verplicht de vervoerder tot een vervoersvergunning.)

Voor commercieel transport van paarden moet voldaan worden aan verplichtingen via het FAVV enerzijds, de FOD Volksgezondheid anderzijds alsook valt paardentransport onder de voorwaarden van goederen vervoer over de weg beschreven door FOD Mobiliteit en verkeer.

 

De vereiste vergunningen

1. Vergunning type 1 (kort transport) of type 2 (lang transport), afgeleverd door FAVV en 5 jaar geldig.
 

2. Certificaat van goedkeuring vervoermiddel, afgeleverd door inspecteur FAVV-dierenarts en 5 jaar geldig.
 

3. Getuigschrift van vakbekwaamheid, voor bestuurders maar ook voor begeleiders van het transport, levenslang geldig.
 

4. De paardentransport voertuigen moeten voldoen aan een aantal vereisten, wat betreft laadvloer, hellingsgraad laadklep, hoogte en staanbreedte paarden, geen verschillende geslachten bij elkaar, etc.
Gecontroleerd door inspecteur-dierenarts van het FAVV in April 2014 voor alle voertuigen.

5. Bepaalde paarden mogen niet vervoerd worden, bv gewond of hoogzwangere merries.

6. Vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs. De vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs is een relatief nieuwe aanvulling bij het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D. U moet de vakbekwaamheid behalen bovenop het rijbewijs en elke 5 jaar verlengen door 35 uren nascholing te volgen in een erkend opleidingscentrum. Bestuurders die houder zijn (of zijn geweest) van een rijbewijs voor groep C, mits dat uiterlijk op 9 september 2009 is afgegeven, werden vrijgesteld tot 9 september 2016.

7. Vervoersdocument waarin vermeld staat: De plaats van vertrek, datum en uur van vertrek, de plaats van bestemming, de verwachte duur van het voorgenomen transport. Dat mag een eigen vervoersdocument zijn, maar een CMR Vrachtbrief is eveneens een verplichting.
De paardentaxi Happy Horse gebruikt haar eigen vervoersdocument dat afgeprint wordt aan de hand van de door de klant ingevulde gegevens via het online reservatieformulier, alsook de CMR vrachtbrief.

8. Ontsmettingsregister. Datum en uur van reinigen en ontsmetten, gegevens van diegene die de reiniging en ontsmetting uitvoerde, ontsmettingsmiddel.
Elk voertuig van de paardentaxi heeft een reinigingsregister waarin bijgehouden wordt wanneer het voertuig ontsmet werd.

9. Vervoersvergunning voor vervoer van goederen over Europese weg.
met een bankwaarborg van 9000 euro.
Om tot het beroep toegang te hebben, dient de kandidaat-vervoerder te voldoen aan 4 wezenlijke voorwaarden die hierna opgesomd worden:
 a) een daadwerkelijke vestiging in België hebben.
b) voldoen aan de voorwaarde betreffende vakbekwaamheid: ten minste één natuurlijke persoon die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid
c) voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid: de natuurlijke personen die belast zijn met de leiding van de vervoerwerkzaamheden, mogen geen ernstige en/of herhaalde veroordelingen hebben opgelopen.
d) voldoen aan de voorwaarde betreffende financiële draagkracht: de vervoeronderneming moet aantonen dat zij een borgtocht heeft gesteld van 9.000 EUR voor het 1ste motorvoertuig (eerste kopie van haar vervoervergunning) en 5.000 EUR voor elk bijkomend motorvoertuig.

Heeft de vervoerder een geldige vervoersvergunning: hoe controleren?
Controleer steeds of de vervoerder van je paarden een geldige vervoersvergunning heeft!
Ga hiervoor naar:   http://www.mobilit.fgov.be/transis_NL/crupubl1_nl
Geef het btw nummer in van de vervoerder.
Als je de vermelding "lisence not found" te lezen krijgt dan bezit de vervoerder niet over een geldige vervoersvergunning!

 

10. Rijbewijs B, BE, C, CE, D.
Andy heeft alle bovenvermelde rijbewijzen.

11. Ondernemingsverzekering tot 450.000 euro

Al deze documenten moeten voorgelegd kunnen worden bij een controle als we onderweg zijn met de paardentaxi en uw paard.

Ga dus steeds na of de organisator van het vervoer wel in regel is hiermee, zodat het vervoer van uw paard, na controle, niet plots afgebroken moet worden!

Via deze link, aan de hand van BTW nummer van de vervoerder, kan je nagaan of de vervoerder in regel is met een vervoersvergunning.

Opgelet: heel veel aanbieders van transport op zoekertjessites zoals kapaza, 2dehands, marktplaats, koopjeskrant, hebben de nodige vergunningen niet. Laat je niet verleiden door met niet professionele vervoerders je paard te laten vervoeren. Indien de niet vergunde vervoerder controle van de wegpolitie krijgt kan UW paarden in beslag genomen worden tot de vervoerder diens boete betaalt.